Projecten

Klik op een link in de sidebar om meer informatie te lezen over dat project.

Sinds 1974 komen de opbrengsten van de jaarlijkse rommelmarkt in Meijel ten goede aan projecten van ontwikkelingswerkers in verschillende delen van de wereld.


Waar dient een nieuw project aan te voldoen:

 • Een kinder – of een jeugdproject heeft hoge prioriteit voor het rommelcomité.
 • Het gesteunde project dient zich na enkele jaren zelf te kunnen bedruipen.
 • Het project moet niet een éénling dienen, maar een aantal personen. Dit kan later mogelijk worden uitgebreid naar een grotere groep.
 • Een project wordt door het rommelcomité voor langere tijd financieel gesteund. Iedere vijf jaar vindt er evaluatie plaats binnen het rommelcomité. Tijdens de evaluatie wordt overlegd of het ondersteuning van het project nogmaals met vijf jaar verlengd wordt.
 • Het rommelcomité verwacht van initiators, van het gesteunde project, elk jaar schriftelijke informatie, foto’s. e.d. Ook wordt verwacht dat er vanuit het gesteunde project afschriften en rekeningen worden getoond. Dit ter verduidelijking van het besteedde bedrag.
 • Afhankelijk van de opbrengst van de rommelmarkt zal het toegekende bedrag niet ieder jaar hetzelfde zijn.
 • Wanneer een project niet aan de vooraf afgesproken eisen voldoet kan het rommelcomité ten alle tijden de bijdrage aan een project stopzetten.
 • Het te sponsoren bedrag wordt jaarlijks in april overgeboekt naar betreffende project.

Hoe kunt u een project indienen:

 • Een project kan schriftelijk met uitgebreide toelichting (inhoud, doelgroep en korte en lange termijn doelen) worden ingediend.
 • Er moet een duidelijk een bedrag worden aangegeven wat het betreffende project jaarlijks nodig heeft.
 • Een aanvraag dient in juni van het lopende jaar ingediend worden.
 • Indien mogelijk volgt er een mondelinge toelichting van het project tijdens een vergadering van het rommelcomité.
 • Indienen kan via het volgende e-mailadres: Rommelmarktmeijel@hotmail.com
 • Hebt u verder nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het rommelcomité dhr. P. van Calis, tel. 06- 50 82 28 42.
 • Nadat een project door het rommelcomité is goedgekeurd, doet het rommelcomité, voordat toezegging aan een project plaatsvindt, een voorstel naar Vocal Group Achorus voor projectondersteuning. Het bestuur van Vocal Group Achorus heeft de eindbeslissing over welke project ondersteund zal gaan worden.

Het rommelcomité Meijel kijkt altijd uit naar mogelijke andere projecten. Voldoet uw project aan de boven beschreven normen, neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *