Projecten

Sinds 1974 komen de opbrengsten van de jaarlijkse rommelmarkt in Meijel ten goede aan projecten van ontwikkelingswerkers in verschillende delen van de wereld. (Afrika, Amerika en Azië).


Waar dient een nieuw project aan te voldoen:

 • Alle spullen die aangeschaft worden met het gefinancierde geld dienen tastbaar te zijn. Zo “verdwijnt” niet na één keer het geld en kunnen meerdere kinderen er gebruik van maken.
 • Een kinder – of een jeugdproject heeft hoge prioriteit voor het rommelmarkt comité.
 • Het project moet niet een éénling dienen, maar meerdere kinderen. Dit kan later mogelijk worden uitgebreid naar een grotere groep.
  • Vb. Een kind kan wel worden gefinancierd door het aanschaffen van schoolspullen waar meerdere kinderen gebruik van kunnen maken, maar niet om te zorgen dat één kind naar school kan gaan.
 • Het gesteunde project dient zich na enkele jaren zelf te kunnen bedruipen, dus een project dient zich te ontwikkelen in de loop der jaren.
 • Het rommelmarkt comité Meijel verwacht van initiators, van het gesteunde project, elk jaar schriftelijke informatie, foto’s en/of tekst (of filmpje). Ook wordt verwacht dat er vanuit het gesteunde project afschriften en rekeningen worden getoond. Dit ter verduidelijking van het besteedde bedrag.
  • Nadat het rommelmarkt comité een verantwoording van een project heeft goedgekeurd, mag een project een nieuw projectvoorstel indienen.
 • Afhankelijk van de opbrengst van de rommelmarkt zal het toegekende bedrag niet ieder jaar hetzelfde zijn.
 • Wanneer een project niet aan de vooraf afgesproken eisen voldoet kan het rommelmarkt comité ten alle tijden de bijdrage aan een project stopzetten.
 • Het te sponsoren bedrag wordt jaarlijks in uiterlijk juni overgeboekt naar het desbetreffende project. Na het overmaken van het geld krijgt het desbetreffende project een mail waar in staat om welk bedrag het gaat en waarvoor het bedoeld is.
 • Een project dat gesteund kan worden kan van alles zijn, zo lang specifiek de mensen uit de ontwikkelingslanden worden geholpen. Vergoedingen van medicijnen en reiskosten worden niet gefinancierd.

Hoe kunt u een project indienen:

 • Een project kan schriftelijk met uitgebreide toelichting (inhoud, doelgroep en korte en lange termijn doelen) worden ingediend.
 • Er moet een duidelijk bedrag worden aangegeven wat het betreffende project jaarlijks nodig heeft.
 • Een aanvraag dient uiterlijk in mei van het lopende jaar ingediend te worden.
 • Indien mogelijk volgt er een mondelinge toelichting van het project tijdens een vergadering van het rommelmarkt comité Meijel.
 • Indienen kan via het volgende e-mailadres: projecten@rommelmarktmeijel.nl.
 • Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het rommelmarkt comité Meijel Tessa Geraets, tel. 077- 466 37 53.

Het rommelcomité Meijel kijkt altijd uit naar mogelijke andere projecten. Voldoet uw project aan de boven beschreven normen, neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *