Mission Catholique

In Niamey (Niger, Afrika) steunt Rommelmarkt Meijel het project “Mission Catholique”. Niamey en Dolbel zijn één van de armste en droogste streken in Niger. De mensen zijn afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt om voedsel te kunnen oogsten. Deze werkgroep bevat twee projecten, een project heeft betrekking op jonge boeren, die ze steunen zodat de tuinbouw op peil wordt gebracht en ook op peil wordt gehouden. Project twee heeft betrekking op weesjes die opgevangen worden in een weeshuis waar ze scholing krijgen en waar ze worden opgeleid. Zo kunnen ze later zelfstandig werk zoeken.

 

  • Met een bijdrage van rommelmarkt 2017 is dit project instaat geweest om een huis te voorzien van een dak. Dit is het tweede huis dat op het terrein van de groentetuin wordt gebouwd. Dankzij dit huis kunnen enkele jongere daklozen in de buurt van hun werk (de groentetuin) wonen.
  • Ook in 2016 heeft het project geld ontvangen om het project uit 2009 voort te zetten. Daarnaast is een deel van het geld naar een woning bij de groentetuin en naar een medicatiegebouw gegaan. Momenteel bieden ze onderdak aan een aantal dakloze jongeren. Ze laten hen werken in de groentetuin, vandaar de bouw van een woning bij de groentetuin. Inmiddels is ook een van de jongeren afgestudeerd als verpleeger. Hij wil de arme mensen in de omgeving van het weeshuis medische zorg verlenen. Om die reden is er een klein zaaltje gerealiseerd waar medische zorg kan worden verleend.
  • Met een deel van de opbrengst van rommelmarkt 2015 kon het project uit 2009 worden voortgezet. Verder werd er geld besteed aan een groentetuin op het terrein van het weeshuis.
  • Middels verschillende donaties van de rommelmarkt 2010 t/m 2014 is het project uit 2009 voortgezet.
  • Middels een donatie van de rommelmarkt 2009 is het project in staat geweest de weeskinderen op te vangen in een weeshuis in Niamey en scholing te geven. Door deze scholing is het de bedoeling dat de kinderen later een betere kans hebben op het krijgen van een baan. Hierdoor kunnen de kinderen uiteindelijk zelfvoorzienend worden.
  • Met een bijdrage van rommelmarkt 2008 is het project uit 2007 voortgezet.
  • Ook in 2007 heeft de werkgroep een bijdrage ontvangen, ditmaal is een gedeelte besteed aan het project van 2004, maar ook aan een weeshuis in Niamey. De weeskinderen werden in het weeshuis opgevangen en kregen scholing.
  • In 2006 heeft deze werkgroep weer een bijdrage mogen ontvangen om het project uit 2004 voort te zetten.
  • Met een bijdrage van rommelmarkt 2005 is het project van 2004 verder voortgezet.
  • In 2004 is de rommelmarkt begonnen met het steunen van deze werkgroep, door een bijdrage te leveren was de werkgroep in staat om een voedselcentrum te creëren in Dolbel.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *