Projecten Peru

Sinds 2015 ondersteunen wij het project “Projecten Peru” (Zuid-Amerika). In 1911 werd niet ver van de stad Cusco, de Inca-stad Machu Picchu, ontdekt. Hierdoor ontwikkelde Cusco zich tot een belangrijk toeristisch centrum in Peru. In dit gebied richt men zich dan ook op het toerisme. Er is echter een kloof tussen toeristen en de lokale bewoners. In de stad Cusco zijn namelijk verschillende armere wijken. Ondanks dat de scholen gratis zijn kunnen er kinderen niet naar school. Dit komt doordat de ouders voor elk kind voor eigen schoolmaterialen moeten zorgen en hiervoor hebben ze geen geld. Doordat verschillende kinderen niet naar school kunnen is het leren van de taal en leren lezen nauwelijks mogelijk. Daarnaast krijgen ze geen belangrijke educatieve activiteiten aangeleerd. School vergroot de kans op een betere toekomst voor de kinderen uit de armere wijken.

• Aan de hand van de bijdrage uit rommelmarkt jaar 2017 zijn er snoezelmaterialen voor zwaar lichamelijke en verstandelijke gehandicapte kinderen voor de San Martin school aangeschaft. Op deze manier kunnen de kinderen zich meer ontspannen, waarna ze weer meer dingen opnemen die hen worden aangeleerd.Daarnaast is bij de kleuterschool Las Hormiguitas de ondergrond voor de speelplaats geëgaliseerd, zodat de kinderen in de pauzes en na schooltijd veilig kunnen spelen en kind kunnen zijn.

• Middels een bijdrage van rommelmarkt jaar 2016 is dit project in staat geweest om schoolmaterialen en regenponcho’s aan te schaffen voor het internaat in Anccocala. Deze donatie helpt ongeveer 30 kinderen om naar school te gaan. De helft van de kinderen wonen op circa 3 uur lopen van school, daarom kunnen deze kinderen doordeweeks op school overnachten. In het weekend gaan ze naar huis en omdat het er vaak regent, dragen de regenponcho’s bij aan het droog naar huis of naar school lopen.

• Met een bijdrage uit rommelmarkt jaar 2015 zijn ze in staat geweest om schoolboeken aan te schaffen voor de kleuterschool Las Hormiguitas. Dankzij deze donatie konden 70 kinderen tussen de 2-5 jaar oud les krijgen en worden voorbereid op de basisschool.