Terug naar Batouri

De werkgroep Terug naar Batouri is sinds 2001 actief in Kameroen, Afrika. Batouri is het minst ontwikkelde deel van Kameroen. Er is nauwelijks werkgelegenheid en er heerst armoede. Hierdoor leven er veel kinderen onder slechte omstandigheden. Sommige kinderen zijn wees of hebben om diverse redenen geen huis meer (straatkinderen). Wat tot gevolg heeft dat ze nergens terecht kunnen. De werkgroep Terug naar Batouri steunt een opvanghuis voor straatkinderen door gedurende een langere periode een tegenmoetkoming in de huur te betalen. Verder steunt dit project ook een opvanghuis voor weeskinderen Epérance Vie. Dit hebben ze gedaan door o.a. vervallen panden te verbouwen, zodat de panden bewoonbaar werden. Daarnaast heeft het project ook nog 3 scholen gebouwd.

 

Het projectdoel is structurele verbetering van leefomstandigheden van een zo breed mogelijke groep van de bevolking met als prioriteit kinderen.

 

Met een bijdrage van rommelmarkt 2013 is de werkgroep instaat geweest om stoelen, tafels, bedden, emmers, wasteilen en een lamp aan te schaffen voor deze kinderen in het opvanghuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *